NOU 2001: 6

Oppvekst med prislapp?

Oppvekst med prislapp? — Om kommersialisering og kjøpepress mot barn og unge

Les dokumentet