NOU 2001: 6

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Oppvekst med prislapp?

Oppvekst med prislapp? — Om kommersialisering og kjøpepress mot barn og unge

Les dokumentet