NOU 2001: 6

Oppvekst med prislapp?— Om kommersialisering og kjøpepress mot barn og unge

Til innholdsfortegnelse

Til Barne- og familiedepartementet

Et utvalg til å utrede tiltak for å redusere det kommersielle presset mot barn og unge ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 10. november 1999.

Utvalget leverer med dette utredningen og anser arbeidet for avsluttet.

Oslo, 15. februar 2001

Geir Magnus Nyborg

Trond Blindheim

Inger Goverud

Elizabeth Hartmann

Øyvind Håbrekke

Tove Kjos

Carin Leffler

Kristoffer Nilsen

Guri Thu Olsen

Kolbjørn Rafoss

Ole E. Tokvam

Hilde Torvanger

Ragnhild Brusdal

Til dokumentets forside