Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

NOU 2002: 13

Eierskap til fiskefartøy

Til innholdsfortegnelse

Til Fiskeridepartementet

Ved kongelig resolusjon av 8. juni 2001 ble det oppnevnt et utvalg til å utrede eierskap til fiskefartøy, herunder foreta en vurdering av dagens rammevilkår og fremme forslag til endringer av regelverk og praksis. Utvalget legger med dette fram sin utredning.

Oslo, 21. juni 2002

Trond S. Paulsen

Kirsti Henriksen

Liv Holmefjord

Steinar Jonassen

Audun Maråk

Ove Midttun

Anne-Britt Norø

Oddmund Olsen

Liv B. Ulriksen

----------------

Arild Gilja

Sekretær

Til toppen
Til dokumentets forside