NOU 2003: 32

Mot nord! — Utfordringer og muligheter i nordområdene

Les dokumentet