St.meld. nr. 30 (2004-2005)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Muligheter og utfordringer i nord

Muligheter og utfordringer i nord

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no