NOU 2003: 33

Granskning av påstander om uetisk medisinsk forskning på mennesker

Granskning av påstander om uetisk medisinsk forskning på mennesker — En granskning av påstander om uetisk medisinsk forskning med LSD, elektroder og radioaktiv stråling på mennesker i Norge i perioden 1945 – 1975

Les dokumentet