NOU 2003: 33

Granskning av påstander om uetisk medisinsk forskning på mennesker— En granskning av påstander om uetisk medisinsk forskning med LSD, elektroder og radioaktiv stråling på mennesker i Norge i perioden 1945 – 1975

Til innholdsfortegnelse

Til Helsedepartementet

Ved kongelig resolusjon av 5. oktober 2001 ble det nedsatt en kommisjon for å granske påstander om uetisk medisinsk forskning på utsatte menneskegrupper i perioden 1945 - 1975 i Norge. Kommisjonen avgir med dette sin utredning.

Utredningen er enstemmig på alle punkter

Oslo, 17. desember 2003

Kirsti Strøm Bull leder

Siv Kvernmo

Nils Roll-Hansen

Geirmund Unsgård

Nina Mår Tapper

Andreas Nordby

Til dokumentets forside