NOU 2004: 6

Mellom effektivitet og personvern

Mellom effektivitet og personvern — Politimetoder i forebyggende øyemed

Les dokumentet