NOU 2005: 3

Fra stykkevis til helt

Fra stykkevis til helt — En sammenhengende helsetjeneste

Les dokumentet