NOU 2005: 3

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Fra stykkevis til helt

Fra stykkevis til helt — En sammenhengende helsetjeneste

Les dokumentet