NOU 2005: 3

Fra stykkevis til helt— En sammenhengende helsetjeneste

Til innholdsfortegnelse

Til Helse- og omsorgsdepartementet

Utvalg for å vurdere samhandlingen innen helsetjenesten ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 17. oktober 2003. Utvalget legger med dette fram sin innstilling. Innstillingen er enstemmig.

Oslo, 1. februar 2005

Nils Fredrik Wisløff

Stein Are Agledal

Erik Hillesund

Hilde Lurås

Eva Buschmann

Rolf Johannes Windspoll

Wenche Frogn Sellæg

Daniel Haga

Gry Kolås

Tor Åm

Olav Valen Slåttebrekk

Bjørn Stene Hansen

Ellen Jahr

Jan Roth Johnsen

Folke Sundelin

Eli Ådnøy

Til forsiden