NOU 2006: 13

Fritid med mening

Fritid med mening — Statlig støttepolitikk for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

Les dokumentet