NOU 2006: 13

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Fritid med mening

Fritid med mening — Statlig støttepolitikk for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

Les dokumentet