NOU 2007: 7

Fritz Moen og norsk strafferettspleie

Til innholdsfortegnelse

6 Trondheim politikammers rapporter av avhør av Fritz Moen, 7. til 16. oktober 1977

Figur 6.1 

Figur 6.1

Figur 6.2 

Figur 6.2

Figur 6.3 

Figur 6.3

Figur 6.4 

Figur 6.4

Figur 6.5 

Figur 6.5

Figur 6.6 

Figur 6.6

Figur 6.7 

Figur 6.7

Figur 6.8 

Figur 6.8

Figur 6.9 

Figur 6.9

Figur 6.10 

Figur 6.10

Figur 6.11 

Figur 6.11

Figur 6.12 

Figur 6.12

Figur 6.13 

Figur 6.13

Figur 6.14 

Figur 6.14

Figur 6.15 

Figur 6.15

Figur 6.16 

Figur 6.16

Figur 6.17 

Figur 6.17

Figur 6.18 

Figur 6.18

Figur 6.19 

Figur 6.19

Figur 6.20 

Figur 6.20

Figur 6.21 

Figur 6.21

Figur 6.22 

Figur 6.22

Figur 6.23 

Figur 6.23

Figur 6.24 

Figur 6.24

Figur 6.25 

Figur 6.25

Figur 6.26 

Figur 6.26

Figur 6.27 

Figur 6.27

Figur 6.28 

Figur 6.28

Til dokumentets forside