NOU 2007: 7

Fritz Moen og norsk strafferettspleie

Til innholdsfortegnelse

7 Trondheim politikammers rapporter av avhør av Fritz Moen, 22. til 29. oktober og 13. november 1980

Figur 7.1 

Figur 7.1

Figur 7.2 

Figur 7.2

Figur 7.3 

Figur 7.3

Figur 7.4 

Figur 7.4

Figur 7.5 

Figur 7.5

Figur 7.6 

Figur 7.6

Figur 7.7 

Figur 7.7

Figur 7.8 

Figur 7.8

Figur 7.9 

Figur 7.9

Figur 7.10 

Figur 7.10

Figur 7.11 

Figur 7.11

Figur 7.12 

Figur 7.12

Figur 7.13 

Figur 7.13

Figur 7.14 

Figur 7.14

Figur 7.15 

Figur 7.15

Figur 7.16 

Figur 7.16

Figur 7.17 

Figur 7.17

Figur 7.18 

Figur 7.18

Figur 7.19 

Figur 7.19

Figur 7.20 

Figur 7.20

Til dokumentets forside