NOU 2007: 7

Fritz Moen og norsk strafferettspleie

Til innholdsfortegnelse

2 Frostating lagmannsretts dom 18. desember 1981 (Sigrid-saken)

Figur 2.1 

Figur 2.1

Figur 2.2 

Figur 2.2

Figur 2.3 

Figur 2.3

Figur 2.4 

Figur 2.4

Figur 2.5 

Figur 2.5

Figur 2.6 

Figur 2.6

Til dokumentets forside