NOU 2009: 1

Individ og integritet— Personvern i det digitale samfunnet

Til innholdsfortegnelse

Til Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Kommisjonen som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 25. mai 2007 for å foreta en utredning om personvern, legger med dette fram sin utredning.

Oslo 13. januar 2009

Kjellbjørg Lunde leder

Hans Antonsen

Gunnar Flikke

Ann Rudinow Sætnan

Gro Snortheimsmoen Bergfjord

Rune Fløisbonn

Michael Tetzschner

Lee A. Bygrave

Gisle Hannemyr

Sandra Qian Xiao

Inge Carlén

Mari Bø Haugstad

Henriette Sinding Aasen

Kjersti Fjørtoft

Grete Myhre

Line Coll

Christine Lie Ulrichsen

Til forsiden