NOU 2011: 12

Ytringsfrihet og ansvar i en ny mediehverdag

Ytringsfrihet og ansvar i en ny mediehverdag

Les dokumentet