Høring - NOU 2011:12 Ytringsfrihet og ansvar i en ny mediehverdag

Medieansvarsutvalget har hatt i oppdrag å foreta en samlet vurdering av reglene om plassering av ansvar for ytringer, og målsettingen har vært å legge til rette for et mer enhetlig system for ansvarsplassering.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.01.2012

På bakgrunn av angrepene på regjeringskvartalet og Utøya har Kulturdepartementet besluttet å utsette fristen for innspill til Medieansvarsutvalgets utredning. Ny frist er 1. januar 2012.