NOU 2012: 18

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Rett om bord

Rett om bord — Ny skipsarbeiderslov

Les dokumentet