NOU 2016: 17

På lik linje — Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming

Til innholdsfortegnelse

Til Barne- og likestillingsdepartementet

Ved kongelig resolusjon av 3. oktober 2014 ble det oppnevnt et utvalg som fikk i oppgave å analysere og vurdere hvilke endringer som er nødvendige for å sikre oppfyllelsen av grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming.

Rettighetsutvalget legger med dette frem sin innstilling.

Oslo, 3. oktober 2016

Osmund Kaldheim (leder)

Jostein Rosfjord Askim

Annette Drangsholt

Gunn Strand Hutchinson

Bernadette Kumar

Mona Keiko Løken

Sissel Stenberg

Ivar Stokkereit

Torill Vebenstad

Rune Øygarden

Maren Anna Lervik Dam (sekretariatsleder)

Einar Tornes

Cecilie Håkonsen Sandness

Ida Helene Henriksen

Til forsiden