NOU 2016: 17

På lik linje — Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming

Til innholdsfortegnelse

1 Liste over medlemmer i referansegruppen for Rettighetsutvalget

 • Audun Auby Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede (LAFY)

 • Anne Gamme KS

 • Bente Heggø Olsen CP-foreningen i Norge

 • Bjug Ringstad Norsk Forening for Utviklingshemmede (NFU)

 • Olav Grimdalen Norsk Forening for Utviklingshemmede (NFU)

 • Jarle Eknes Stiftelsen SOR

 • Elfinn Færevåg Norsk forening for Angelman syndrom

 • Faridah Shakoor Abloom filmfestival

 • Gunnar Langsø FO

 • Kathrine Haggag Legeforeningen

 • Lise Helen Eriksen Avdeling for nevrohabilitering, Oslo universitetssykehus

 • Svein Roald Olsen Norsk Sykepleierforbund

 • Tone Viljugrein Barneombudet

 • Lars Erik Brustad Norsk Nettverk for Down Syndrom

 • Marianne Nordstrøm Frambu

 • Kim Berge Naku

 • Eldri Ytterland Autismeforeningen i Norge

 • Rolf Arne Sætre Kripos

 • Hege Maria Røkenes Brekken Norsk forening for Tuberøs Sklerose

 • (Wenche K. Røkenes, ledsager)

 • Steinar Wangen Landforbundet for utviklingshemmede og Pårørende (LUPE)

 • Harald M. Kvame Hansen Landforbundet for utviklingshemmede og Pårørende (LUPE)

 • John Berg-Jensen Foreningen for Fragilt X-Syndrom

 • Hanne Fjærdingby Olsen Handikappede barns foreldreforening (HBF)

 • Siri Bøgh Fagforbundet

 • Torstein Fosvold Arbeidsgiverforening for Vekst- og attføringsbedrifter

Til forsiden