NOU 2019: 3

Nye sjanser – bedre læring — Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp

Til innholdsfortegnelse

Til Kunnskapsdepartementet

Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 25. august 2017 for å samle kunnskap om hvorfor kjønnsforskjeller i skolen oppstår, og foreslå tiltak for å motvirke uheldige kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Utvalget avgir med dette sin innstilling.

Oslo, 4. februar 2019

Camilla Stoltenberg

Leder

Hanan M. Abdelrahman

Rahman Akhtar Chaudhry

Ingrid Fylling

Rune Hausstätter

Mats A. Kirkebirkeland

Arne Lervåg

Katrine Vellesen Løken

Mats Monsen

Camilla Trud Nereid

Terje Ogden

Kjetil Sletteng Ulvik

Sekretariatsleder

Ingrid Borren

Silje J. Eggestad

Nadine Farnes

Martin Flatø

Kari Vea Salvanes

Til forsiden