NOU 2019: 7

Arbeid og inntektssikring — Tiltak for økt sysselsetting

Til innholdsfortegnelse

Til Arbeids- og sosialdepartementet

Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 12. januar 2018 for å analysere utviklingen i sysselsetting og mottak av inntektssikring, og for å foreslå tiltak som kan bidra til at flere kommer i arbeid. Ekspertgruppen legger med dette fram sin rapport.

Oslo, 28. mars 2019

Steinar Holden, leder

Grete Brochmann

Lars Calmfors

Elisabeth Holen

Knut Røed

Kristine von Simson

Sverre Try, sekretariatsleder

Rune Aslaksen

Eivind Breidlid

Berit Crosby

Tor Hugo Hauge

Morten Petter Johansen

Hanne Haugen Jordheim

Hilde Olsen

Ola Ribe

Johannes Sørbø

Elin Høifoss

Til forsiden