NRKs bidrag til mediemangfoldet

Rapport fra Medietilsynet til Kulturdepartementet

På oppdrag fra Kulturdepartementet har Medietilsynet utredet hvordan NRK bidrar til mediemangfoldet, og hvordan NRKs virksomhet virker inn på konkurransesituasjonen i det norske mediemarkedet.

Rapporten "NRKs bidrag til mediemangfoldet" (medietilsynet.no)