NTP 2025-2036: Brev fra Statens vegvesen med presisering av utredningsoppdrag om byområder

Brev fra Statens vegvesen til Samferdselsdepartementet om videre arbeid med bestillingen om byområder i utredningsoppdraget til Nasjonal transportplan 2025–2036.

Presisering av utredningsoppdrag om by - NTP 2025-2036. Les brevet fra Statens vegvesen av 8. november 2022 (pdf)