Ny barnehagelov på høring

Høringsfrist 10.01.05

Barne- og familiedepartementet sender i dag utkast til ny barnehagelov på høring. Den nye loven skal sikre høy kvalitet i barnehagetilbudet, samtidig som det skal legges til rette for mest mulig lokal utforming av tilbudet. Forslaget innebærer flere forenklinger for kommunene. (09.11.04)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: