Ny FN-konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter vedtatt

Ny FN-konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter vedtatt

Konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter ("Comprehensive and Integral International Convention on the Protection and Promotion of the Rights and Dignity of Persons with Disabilities") ble vedtatt med akklamasjon i FNs generalforsamling 13. desember 2006. Norge sto tilsluttet EUs innlegg i Generalforsamlingen.

Arbeidet med å skape en konvensjon for å beskytte og fremme funksjonshemmedes rettigheter har pågått siden 2001. Funksjonshemmedes organisasjoner har deltatt aktivt og konstruktivt i arbeidet med konvensjonen. Deres bidrag til dette arbeidet vil trolig sette en ny standard for NGOers deltagelse i FN.

Ingen annen internasjonal MR-konvensjon har blitt fremforhandlet så raskt. Konvensjonen åpnes for undertegning 30.03.2007.