Ny GIV: Overgangsprosjektet - konsekvenser for skolen

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Evaluering av Ny GIV overgangsprosjektet - sluttrapport

Evaluering av Ny GIV overgangsprosjektet - sluttrapport. Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier, UNI Research Bergen. Ingrid Helgøy og Anne Homme.

Evaluering av Ny GIV overgangsprosjektet - sluttrapport. Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier, UNI Research Bergen. Ingrid Helgøy og Anne Homme.