Ny GIV: Partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring

Som ledd i regjeringens satsing for å øke gjennomføringen i videregående opplæring, Ny GIV, vil Kunnskapsdepartementet invitere alle fylkeskommunene/Oslo kommune til å delta i et omfattende treårig prosjekt hvor kommuner og fylkeskommuner skal etablere et varig samarbeid om tiltak for å bedre elevenes forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring.