Ny kampflybase - Konsekvenser for sivil luftfart

Utredningsrapport fra Avinor

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Avinor utredet konsekvensene for sivil luftfart av en ny kampflybase.

Rapporten representerer Avinors beskrivelse av konsekvenser for sivil luftfart av tre alternative lokaliseringer av en ny kampflybase.

Rapporten vurderer i alt seks scenarioer. Tre scenarioer der konsekvensene av etableringen av en kampflybase i Bodø, på Ørland og på Evenes vurderes, og tre scenarioer der det vurderes konsekvenser av at Forsvaret forlater eller lar være å etablere seg på de samme stedene. I tillegg behandler rapporten konsekvensene for luftrommet.

Les rapporten (pdf)

Se også pressemelding av 1. juli 2011