Ny modell for prosess og organisering av arbeidet med Nasjonal transportplan 2022–2033

Brev til transportetatene og transportvirksomhetene om prosess og organisering - arbeidet med NTP 2022-2033.

Les brevet (pdf)