G-17/2011 - Ny salærsats for advokater mv. i straffesaker og rettshjelpssaker, og nye stykkprissatser for medisinsk sakkyndige

I. 

  1. Timesatsen i salærforskriften § 2 første ledd første punktum skal være kr 925,- med virkning fra 1. januar 2012.
  2. Ved salærfastsettelsen skal salæroppgaven honoreres etter den timesats som gjaldt da oppdraget ble avsluttet.
  3. For merverdiavgiftspliktige salærberettigede vil merverdiavgiften komme i tillegg til salærsatsen.

II. 

Justisdepartementet har fastsatt følgende stykkprissatser for medisinsk sakkyndige etter salærforskriften § 2 tredje ledd: 

a.

For sakkyndig likundersøkelse i form av rettsmedisinsk obduksjon:

Hverdager kl. 07.00 - 20.00:

kr 2.520

Hverdager etter kl. 20.00, lør-/søn-/helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl. 15.00 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager:

kr 4.410

b.

For sakkyndig likundersøkelse i form av likskue:

Hverdager kl. 07.00 - 20.00:

kr 780

Hverdager etter kl. 20.00, lør-/søn-/helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl. 15.00 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager:

kr 1.370

c.

For uttak av blodprøve i farskapssaker:

Pr. prøve:

kr 245

d.

Blodprøveuttak av påvirkede motorvognførere foretatt av leger, offentlig godkjente sykepleiere eller bioingeniører:

Hverdager kl. 07.00 - 20.00:

kr 475

Hverdager etter kl. 20.00, lør-/søn-/helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl. 15.00 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager:

kr 830

For leger som foretar klinisk test og blodprøveuttak av påvirkede motorvognførere:

Hverdager kl. 07.00 - 20.00:

kr 645

Hverdager etter kl. 20.00, lør-/søn-/helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl. 15.00 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager:

kr 1.445

e.

For sakkyndig undersøkelse i voldtektstilfelle/ved seksuelle overgrep:

Hverdager kl. 07.00 - 20.00:

kr 2.310

Hverdager etter kl. 20.00, lør-/søn-/helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl. 15.00 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager:

kr 3.995

Leger som bare foretar klinisk test godtgjøres etter ordinær timesats etter reglene i salærforskriften.

Satsene for blodprøveuttak som er angitt under pkt. d gjelder både for enkle og utvidede prøver.

Med hilsen

Tone Celius
avdelingsdirektør

                                                                                                   Jostein Løvoll
                                                                                                   seniorrådgiver