Høring - utkast til lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Vedlagt følger på generell høring utkast til lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret. Loven skal erstatte lov av 17. juli 1953 nr. 9 om Sivilforsvaret. I tillegg sendes på høring forslag til endring i arbeidsmiljøloven § 1- 6, som innebærer at tjenestepliktig personell i Sivilforsvaret skal omfattes av arbeidsmiljølovens bestemmelser om helse, miljø og sikkerhet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.10.2008