Høring - utkast til lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret

Vedlagt følger på generell høring utkast til lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret. Loven skal erstatte lov av 17. juli 1953 nr. 9 om Sivilforsvaret. I tillegg sendes på høring forslag til endring i arbeidsmiljøloven § 1- 6, som innebærer at tjenestepliktig personell i Sivilforsvaret skal omfattes av arbeidsmiljølovens bestemmelser om helse, miljø og sikkerhet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.10.2008