Ny tvistelov - endringer i andre lover

Frist 01.03.2006

Forslag til endringer i andre lover som bør gjøres som følge av at ny tvistelov trer i kraft er sendt på høring. Spørsmål om overgangsregler, når loven bør settes i kraft, og hvilke faktiske forutsetninger som bør være oppfylt, vil bli drøftet i et notat som sendes på begrenset høring med det første.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.03.2006

  • Høringsfrist: 01.03.2006