Nye mål på busetjingsmønsteret i kommunane

Rapport frå referansegruppa for arbeidet med nytt busetjingskriterium med forslag til nye mål på busetjingsmønsteret i kommunane.