Nye mål på busetjingsmønsteret i kommunane

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Rapport frå referansegruppa for arbeidet med nytt busetjingskriterium med forslag til nye mål på busetjingsmønsteret i kommunane.