Nye regler for midlertidige ansettelser i staten

En effektevaluering

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomført en effektevaluering av de nye reglene for midlertidig ansettelse i staten.

Reglene trådte i kraft ved iverksettelse av statsansatteloven 1. juli 2017.

Nye regler for midlertidige ansettelser i staten - en effektevaluering (pdf)