Nye tider - nye takter?

En gjennomgang av Rikskonsertene. Difi-rapport 2009:3

Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) har på oppdrag av Kultur- og kirkedepartementet gjennomgått Rikskonsertenes virksomhet som oppfølging av bl.a. Løken-utvalgets rapport Forenklet, samordnet og uavhengig - Om behov for endringer i tilskuddsforvaltningen for kunst- og kulturfeltet og St.meld. nr. 21 Samspill. Et løft for rytmisk musikk.

Rapporten i pdf-format