Nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen - supplerende analyse

Rapport til Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet.

Fra rapporten: "Analysen inkluderer vurderinger av utviklingen i kostnad og nytte fra KS1-tidspunktet til Jernbaneverkets siste utredning i 2015, gyldigheten av tidligere utsilte alternativer, varigheten til Nullalternativet, lønnsomhet ved å legge til rette for lengre godstog samt om konseptvalget «Delt sør» fra 2014 fremdeles er gyldig."

Utført av Dovre Group og Transportøkonomisk institutt.

Les rapporten (pdf)