Nytt regelverk for innhenting av svalbardstatistikk

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.02.2006

Nytt regelverk for innhenting av svalbardstatistikk