OECD-rapport om norsk arbeidsinnvandringspolitikk

Rapporten ”Recruiting Immigrant Workers NORWAY” er en gjennomgang av Norges arbeidsinnvandringspolitikk.

Dette er den fjerde rapporten gjennomført av OECD som en oppfølgning av 2009 High Level Policy Forum for internasjonal migrasjon. Her følger en oppsummering på norsk i tillegg til rapporten i sin helhet.

Rapporten