OECD Reviews of Migrant Education - Norway

Norge har, som ett av seks land, deltatt i OECD- studien Migrant Education. Den norske landrapporten om Norges opplæringstiltak overfor minoritetsspråklige barn og unge er den første som blir publisert.

Norge har deltatt i OECD- studien Migrant Education som ett av seks land. Den norske landrapporten er nå offentliggjort.

I tilknytning til OECD-møtet for utdanningsministre arrangeres et fagseminar der  denne landrapporten om Norges opplæringstiltak overfor minoritetsspråklige barn og unge blir presentert, herunder OECDs anbefalinger til Norge på dette området.

I desember 2009 vil en sammenlignende studie av alle land foreligge.

Lenke til rapporten "OECD Reviews of Migrant Education - Norway"