OECD Skills Strategy

OECD-satsingen "Skills Strategy" skal hjelpe medlemsland med å lage kompetansestrategier for å møte en usikker økonomisk fremtidig på best mulig måte. Norge var det første landet som undertegnet avtale med OECD om Skills Strategy.

I februar 2014 publiserte OECD rapporten OECD Skills Strategy Diagnostic Report Norway som identifiserer sentrale kompetansepolitiske hovedutfordringer for Norge.

Senere samme år offentliggjorde OECD prosjektets sluttrapport, OECD Skills Strategy Action Report med anbefalinger til hvordan Norge på en mer effektiv og målrettet måte kan utvikle og bruke befolkningens kompetanse framover.