OECDs retningslinjer for personvern og utveksling av personopplysninger over landegrenser

Retningslinjer OECD - 2013

I 1980 vedtok OECD sine første retningslinjer om personvern og utveksling av personopplysninger over landegrensene. Retningslinjene er revidert og oppdatert, og foreligger nå på norsk.

Retningslinjene oppfordrer medlemslandene til internasjonalt samarbeid for å fremme god personvern. Slikt samarbeid er helt nødvendig i en verden der varer, tjenester og personopplysninger er i stadig bevegelse, og utfordringene er internasjonale.