Rundskriv

Ekteskapsloven § 7 bokstav h – dokumentasjon fra utenlandsk statsborger som ikke er fast bosatt i Norge.

Rundskriv Q-21/2007

Dette rundskrivet er et nytt rundskriv som kommer i tillegg til rundskriv Q-18/2004. Det fremgår nedenfor i hvilken grad det gis nye retningslinjer som erstatter retningslinjer gitt i rundskriv Q-18/2004. Utkast til rundskriv er utarbeidet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Om endringer i rundskriv Q-18/2004

Last ned:

Rundskriv Q-21/2007 - om endringer i rundskriv Q-18/2004
Ekteskapsloven § 7 bokstav h – dokumentasjon fra utenlandsk statsborger som ikke er fast bosatt i Norge