Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2007

Foreløpig rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene.

Rapporten gir oversikt over utviklingen i de senere år i lønninger, inntekter, priser og konkurranseevne. Utvalget presenterer dessuten en prognose for konsumprisveksten fra 2006 til 2007. Rapporten inneholder også korte beskrivelser av utsiktene for internasjonal- og norsk økonomi. Rapporten bygger delvis på foreløpige anslag for 2006. Deler av rapporten vil derfor bli oppdatert mot slutten av mars. Dette gjelder bl.a. tall for lønnsutviklingen, for forholdet mellom kvinners og menns lønn, lønn etter utdanning og for lederlønn.

Last ned
Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2007
- foreløpig hovedrapport (PDF)

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2007
- foreløpig hovedrapport (MS Word)

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2007
- foreløpig rapport, kortversjon (PDF)

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2007
- foreløpig rapport, kortversjon (MS Word)