Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2011

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU).

 

Publisert 05.04.2011

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2011 - endelig hovedrapport (pdf) 
- finnes også i  word-format

 

Publisert 24.02.2011

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2011 – foreløpig hovedrapport (pdf)

  

Publisert 21.02.2011

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2011 – foreløpig rapport, kortversjon (pdf)