Om innføring av ei identitetshandsaming basert på Feide i opplæringa

Feide står for Felles Elektronisk Identitet, og arbeidet med Feide starta i høgre utdanning.

Ei arbeidsgruppe, oppnemnd av departementet i 2005, der mellom anna
Fornyingsdepartementet var representert, rådde til at FEIDE også skulle nyttast i
grunnopplæringa.

For å laste ned brevet trykk her