Områdegjennomgang av støtteordninger i klimapolitikken

Denne områdegjennomgangen vurderer støtteordningene i klimapolitikken. Hensikten er å få kartlagt i hvilken grad klimabegrunnede støtteordninger er kostnadseffektive og hensiktsmessig innrettet, og anbefale eventuelle forbedringer. Prosjektet er utført på oppdrag for Finansdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

MENON-Puplikasjon nr. 1/2018 

Av Annegrete Bruvoll, Kristoffer Midttømme, Berit Tennbakk, Sveinung Fjose, Kaja Høiseth-Gilje, Anders Myklebust, Knut Einar Rosendahl, Sofie Skjeflo, Ragnhild Sjoner Syrstad og Ole Magnus Stokke

Områdegjennomgang av støtteordninger i klimapolitikken.
Områdegjennomgang av støtteordninger i klimapolitikken. Foto: MENON ECONOMICS.