Omstilling og fleksibilitet i staten i en krisesituasjon

"Ikke la en krise gå til spille"

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Rambøll  gjort en kartlegging av erfaringer og læring hos et utvalg virksomheter i staten, som har vært særlig berørt av koronakrisen.

Formålet med kartleggingen har vært å få frem ny og konkret kunnskap om hvordan virksomhetene har løst krevende samfunnsoppdrag i en presset situasjon.

Omstilling og fleksibilitet i staten i en krisesituasjon - "Ikke la en krise gå til spille" (pdf)