Oppnevning av nye medlemmer til Foreldreutvalget for grunnskolen for perioden 2008 - 2011

Brev til kommuner og grunnskoler

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) er et selvstendig rådgivende organ for Kunnskapsdepartementet i saker som vedrører samarbeidet mellom hjem og skole. Funksjonstiden for de nåværende ni medlemmene i FUG går ut 31.12.07, og departementet ønsker derfor forslag til nye medlemmer for kommende fireårsperiode 2008 - 2011.

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) er et selvstendig rådgivende organ for Kunnskapsdepartementet i saker som vedrører samarbeidet mellom hjem og skole. Funksjonstiden for de nåværende ni medlemmene i FUG går ut 31.12.07, og departementet ønsker derfor forslag til nye medlemmer for kommende fireårsperiode 2008 - 2011.

Les brevet her