Oppsummeringsrapport - Kulturminneåret 2009

Asplan Viak har vært engasjert av Miljøverndepartementet for å sammenstille tilbakemeldinger fra ulike instanser i forbindelse med Kulturminneåret 2009. Arbeidet er basert på de forelagte rapporter, innspill og tilbakemeldinger og er utført i henhold til avsatte ressurser.

Oppsummeringsrapport - Kulturminneåret 2009 (pdf)